fbpx

Bakgrunn

Vi er 100% avhengig av synet for å kunne lese. I et samfunn hvor trenden er at alle skal ha lengst og best mulig utdanning, er avhengigheten av et godt syn på nært helt avgjørende.

Det betyr i korthet at et barns mulighet til å klare seg i samfunnet, er enda mer sårbart da teori er basis i det meste av læring fra grunnskole til høyere utdanning. Slik vi observerer, er også de mer praktiske fag blitt en del av teorifokuset i skolesektoren og her hører vi at begrunnelsen er viktigheten av at alle skal ha generell studie-kompetanse for lettere å kunne bytte yrke.

Diagnose dysleksi

Som et eksempel på en farlig generalisering på problem for mange barn og voksne, er diagnosen DYSLEKSI. Dette er etter vår oppfatning ofte en «synsediagnose».

Vi mener dette er en svært misvisende diagnose, fordi den er mye mer sammensatt enn det fagfolk gir inntrykk av. alfaWIZ legger derfor vekt også tverrfaglig samarbeid.

Dysleksi betyr (ref Wikipedia…) «vansker med ord»

Hvorfor alfaWIZ?

Det er ikke uten grunn at vi har kalt selskapet vårt for alfaWIZ! alfa står for den første bokstaven i det greske alfabetet. Alfabetet er grunnsteinen i vårt skriftspråk. WIZ er den første stavelsen i den engelske ordet WIZZARD og som betyr trollmann.

alfaWIZ er de første i verden til å trylle med alfabetet for å bedre lesingen for alle! Gjennom forskning har vi avdekket betydelig sammenheng med de ovennevnte spesifikke synsproblemer.

Men problemet i dag er at før alfaWIZ ikke eksisterte instrumenter, metoder og korreksjons-metodikk som kan avsløre og avhjelpe personer med disse problemene.

Heldigvis har alfaWIZ utviklet både instrumenter, metoder og korreksjonsmetodikk! Vår visjon er at ALLE skal få det best mulige utgangspunktet for å tilegne seg kunnskap. Dette mener vi gir grunnlaget for hver enkelt til et best mulig liv.

Ta en online AlfaWiz lesetest

En AlfaWiz lesetest gir deg som leser en mulighet til selv å sjekke om du kan forbedre din leseevne.

alfaWIZ: testing av syn
Translate »