fbpx

Bakgrunn

Siden slutten av forrige årtusen, har nakkeslengskader og syn vært et viktig satsningsområde for vår klinikk i Ski. Denne pasientgruppen har, som en av flere fellesnevnere, et betydelig problem med lesing og nærarbeid.

Pasientgruppen opplever, umiddelbart etter skade, betydelige problemer med synet. Dette er spesielt uttalt innenfor kortere avstander.

Forskning

Det var tydelig et vesentlig synsproblem for denne pasient-gruppen. Dette kom klart frem ved en enkel test utført med en lyspenn på ca 40 cm.

Problematikken har blitt bekreftet av andre forskere som bl.a. Gunilla Bring under undersøkelse av øyebevegelser etter skade. Ingen hadde undersøkt hvordan øynene utfører arbeidet på nært hold, under lesing.

Utvikling av metode

Denne form for undersøkelse mener vi imidlertid gir et for unøyaktig bilde av en nakkeslengs-skadet’s synssituasjon. Det blir her brukt et fokuseringspunkt som tilnærmet gir en statisk synssituasjon.

Dette er imidlertid ikke tilfelle ved lesing. Under lesing beveger øynene seg i korte stopp langs en gitt tekst. For bedre å kunne vurdere lesingen til både skadete og en stor gruppe ikke-skadde personer, må vi se hvordan øynene gjennomfører en lesing.

Utvikling av instrumentering

Vi har derfor utviklet en ny revolusjonerende databasert instrumentering som følger øynenes og kroppens bevegelser under lesing. Siden vi begynte å bruke denne instrumenteringen i på midten av 90-tallet har vi utført mange tusen målinger.

Bevisst arbeid gjennom flere tiår for å finne en fellesnevner for pasientgruppens synsdysfunksjoner har gitt resultater.

alfaWIZ har løsningen

Ved hjelp av våre instrumenter kan vi tilpasse hjelpemidler i form av briller mye mer nøyaktig og avhjelpe store deler av pasientens synsrelaterte problemer. Ikke bare bedrer vi i betydelig grad pasientens evner til å lese.

Vi reduserer også mye av pasientens hodepine, nakkeproblemer, ryggproblemer, bedrer nattesøvnen, for å nevne noe. En korrekt oppfølging hos en alfaWIZ-optiker gir pasienten en bedre hverdag og øker hans livskvalitet.

alfaWIZ: testing av syn
Translate »