fbpx

Om alfaWIZ metoden

optometrists-at-work

Grunnlegger Pål Kolsrud har siden starten drevet en optisk bedrift med tilpasning av synshjelpemidler.

Gjennom bevisst arbeid utviklet han høy kompetanse innen arbeidsplassoptometri og synsergometri på arbeidsplasser.

Som følge av kompetansen ble han snart forespurt om samarbeid med en bedriftshelsetjeneste. Her var også en spesialklinikk for nakkeslengskadde tilknyttet.

Etter hvert ble det denne klinikkens pasienter som preget hans hverdag. Omstendighetene brakte en unik mulighet til å analysere de astenopiske og funksjonelle dysfunksjonene som denne pasientgruppen har.

Egenutviklet programvare

Sammen med flere spesialister har Pål utviklet er en programvare – alfaWIZ, som i kombinasjon med tilknyttede instrumenter registrerer øynenes bevegelsesmønster under lesing.

Man får via dette verktøyet et mål og en analyse for effektiviteten på lesingen som blir en del av “konsentrasjonsevnen” ved lesing. Siden denne alfaWIZ metoden ble tatt i bruk, har Pål utført ca. 10.000 målinger.

3 grupper

Personene som har vært til undersøkelse kan man dele i 3 grupper:

  1. nakkeskader, som f.eks. nakkeslengskadde m.m.
  2. personer med lese/skrivevansker som ikke har en påviselig episode å relatere sitt handikap til.
  3. kontrollgruppe.

Etter å ha gjennomført diverse forsøk med forskjellige former for korreksjoner/-behandlinger, kom han frem til dagens opplegg med klare differensierte korreksjoner til hvert sitt spesifikke bruksområde. Korreksjonene er individuelle, og det er som sagt en klar sammenheng mellom pasientenes problemer og deres konvergenskapasitet.

De færreste er klar over at de faktisk kan ha et leserelatert problem. Da snakker vi om:

  • konsentrasjon, evne til å huske det man leser,
  • stokker bokstavene/ordene/linjene – må ofte lese teksten på nytt
  • hodepine/tung i hodet og vanskelig å motivere seg for lesing.

Radikal bedring med alfaWIZ

Ved hjelp av de hjelpemidlene vi lager, ser vi resultater i form av radikal bedring av pasientenes synshverdag. Dette alene er ikke unikt, men opplegget presenterer virkningen av de gitte tekniske hjelpemidlene på en unik måte. Vi kan se hvordan pasientens synssituasjon endres/påvirkes.

Norsk og internasjonal forskning har vist, at ca. halvparten av Norges befolkning lider av en eller annen form for lese/skrivevanske, som følge av en skade, medfødt eller tilegnet på annet vis.

Setter man dette faktum inn i sammenheng med folks endring av arbeidssituasjon, fra å jobbe manuelt til å sitte foran maskiner (i snitt mer en 90 % av våken tid), skjønner vi at kravet til synet og dets virkemåte – blir et helt annet. Vi er fysiologisk ikke utrustet til å jobbe på nært hold over lang tid.

Ta en online alfaWIZ lesetest

En AlfaWiz lesetest gir deg som leser en mulighet til selv å sjekke om du kan forbedre din leseevne.

Bestill en time

Våre alfaWIZ optikere er parate til å hjelpe deg. Velg lokasjon, deretter type time i bestillingsskjema.

glasses-readingtest

Har du spørsmål?

Da finner du iallfall noen svar på vår FAQ side!

Translate »