fbpx

Svar på ofte stilte spørsmål

alfaWIZ sitt overordnede mål er å bidra til at barn, ungdom og voksne klarer å utnytte sitt fulle «synspotensial» slik at de blir den beste utgaven av seg selv.

Ved bruk av vår metode vil du få den best tilpassede synskorrigeringen. Vi fokuserer på hvordan du leser, hvordan øynene dine jobber foran dataskjermen og hva som gir deg best mulig syn på avstand.

Under finner du seksjoner med spørsmål og svar (FAQ). Klikk på et spørsmål for å se svaret. Vi jobber hele tiden med å bedre informasjonen. Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på, send oss gjerne forslag!

FAQ

alfaWIZ vs andre optikere

alfaWIZ er et utviklingsselskap som lager tester og metoder for å teste synet for at du skal bli en enda bedre leser.

Kun autoriserte alfaWIZ-optikere kan benytte testene.

  • Vi sjekker hvordan øynene jobber under lesing.
  • Vi har utviklet eget utstyr som viser deg hvordan du leser.
  • Vi har utviklet egen programvare for leseanalyse.
  • Vi har utviklet egne metoder som viser deg hvordan du stiller inn øynene på nært hold.
  • Spør optikeren om han kan vise deg hvordan du leser, og hvordan øynene jobber.

Egentlig alle. Vi tar utgangspunkt i hva du føler er et problem som f eks

  • hodepine
  • tretthet
  • stiv nakke
  • leseproblemer
  • konsentrasjonsproblemer; du husker mindre enn du mener du burde osv.

alfaWIZ lesetester

En digital lesetest for å gi deg som leser en mulighet til selv å sjekke om du kan forbedre din leseevne.

alfaWIZ online lesetest er helt gratis!

Med begrepet alfaWIZ testing menes en grunnleggende synsprøve med ekstra fokus på hvordan du brukere øynene din på nær (dvs. fra 0,3 2 m).  

Vi tar utgangspunkt i hva du føler er et problem som f eks hodepine, tretthet, stiv nakke, leseproblemer, konsentrasjonsproblemer, husker mindre enn du mener du burde osv.

Lesekapasiteten er en matematisk beregnet enhet basert på lesehastighet og leseforståelse.

alfaWIZ synsundersøkelser / utredninger

Ja, det kan du. Vi utfører alle typer synsundersøkelser. Alt fra de enkleste kontroller til mer kompliserte undersøkelser.

Nei, det trenger du ikke. Men har du vært til andre undersøkelser grunnet andre helseplager, kan det ha betydning for din synsproblematikk. Da kan det være fornuftig å ha med resultatene fra disse.

Ring oss gjerne og spør hvis du er i tvil!

En forundersøkelse er en sesjon som gjennomføres hos en alfaWIZ optiker for å,  sammen med deg, se om du vil ha glede av en full utredning.

Pris for forundersøkelse og andre priser finner du i bestillingsskjemaet. Som alfaWIZ PLUSS-medlem får man denne til spesialpris.

Bruk kontaktskjema for å få vite mer. Bestill time her.

En forundersøkelse tar ca. 15 minutter.

En forundersøkelse kan ofte gjennomføres som drop-in. Det sikreste er å bestille tid enten pr telefon eller via denne siden.

Med individuell tilpasning menes brilleløsninger tilpasset for å bedre dine spesifikke synspåvirkede problemer.

Under en full utredning kontrolleres synet ditt fra A-Å inkl. lesing, avstandssyn, terminalbruk osv. Undersøkelsen inkluderer hvordan du bruker hodet & øynene når du leser ved hjelp av vår unike instrumentering.

Du finner priser på full utredning, for voksne og barn. i bestillingsskjemaet. Disse er tilgjengelig uten at man må bestille time.

En full utredning tar Inntil 2 timer.

Veldig avhengig av problemstilling, men generelt så mye dokumentasjon du har, dvs. gamle briller, medisinske journaler (hvis sammensatt problematikk).

Er du i tvil ? Ring oss!

En synskontroll/synsundersøkelse/utredning anbefaler vi å gjøre 1 gang pr år. Kontroll etter kjøpt ny brille anbefales etter 1 måned.

Dette vil avhenge av din spesielle problemstilling, med under vanige omstendigheter alt fra 15 minutter til 2 timer

Nei. På kontrollen vil vi sammen vurdere et evt. behov for bytte av glass.

Dette vil avhenge av slitasje og endret glasstype.

Generelt

Noen kan det, og noen må ha briller til å løse forskjellige oppgaver.

For å måle lesehastigheten ved en lesing bruker vi en gitt tekst med kjent antall ord. Vi måler resultatet i ord pr minutt, eller WPM, (Word per minute).

Med leseforståelse menes hvor mye av teksten du husker.

Lesekapasiteten er en matematisk beregnet enhet basert på lesehastighet og leseforståelse.

Med sertifiserte menes optikere utdannet ved høyskole/universitet med tilleggskompetanse fra alfaWIZ. 

Translate »