fbpx

“Styringssystemer”

Øynene styres av en rekke ulike muskler. Noen virker automatisk, mens andre muskler er viljestyrte, dvs. at vi kan styre dem bevisst.

De automatiske er svake, men utholdende. De viljestyrte er sterke, men blir fort slitne.

viljestyrt-muskulatur-hvordan-jobber-oynene

Figur over: Viljestyrt muskulatur

Langt hold

Fra naturens side er vi skapt for å se på langt hold. Vi flytter fokus ved å vri på hodet eller å justere blikket med øynene.

Når vi ser rett frem, står øynene i hvilestilling hele tiden. Tegningen viser at øynene ser parallelt rett frem på elgen.

Se figur til høyre.

langt-hold-hvordan-jobber-oynene

Figur over: Syn & langt hold

Normal leseavstand 30-40cm

Begge øynene skal da treffe nøyaktig det punktet vi fikserer på.

Viljestyrt, sterk muskulatur stiller inn øynene, og deretter overtar den utholdende, men svakere muskulaturen.

Figuren viser musklene (pilene) som stiller inn øynene slik at de begge ser «b».

normal-leseavstand-hvordan-jobber-oynene

Figur over: Normal leseavstand

Dansende bokstaver

Når de sterke musklene blir slitne, blir de mindre nøyaktige. Da kan de ta i litt for mye, slik at synslinjene krysser hverandre (røde linjer) og speilvender bokstavene.

Du vil da kunne oppleve at bokstavene begynner å «danse» på siden. Plutselig blir en «b» til en «d».

Når barn opplever dette, er det ikke rart de synes det er vanskelig å lære å lese!

dansende-bokstaver-hvordan-jobber-oynene

Figur over: Dansende bokstaver

Translate »