fbpx

alfaWIZ er for deg som vil lese bedre

Hvis du vil bedre leseevnen din, kan det tenkes at det er en synskorreksjon du trenger.

En alfaWIZ-optiker er spesialist i å undersøke og behandle små og store leseproblemer som skyldes synet. Lette symptomer kan f.eks. være at du fort blir sliten når du leser.

Da er sannsynligheten stor for at en synskorreksjon vil være til stor hjelp.

Skader kan redusere synet

Mange alfaWIZ-pasienter har opplevd at leseevnen deres er blitt dramatisk redusert etter en ulykke, f.eks. hvis de har fått en nakkeslengskade.

En alfaWIZ-optiker har spesiell kompetanse til å utrede og korrigere synet på slike pasienter slik at leseevnen kommer tilbake.

Synsrelaterte lesevansker er vanskelig å merke

Et barn som sliter med å lære å lese, vil kanskje ha vanskelig for å konsentrere seg eller ha andre symptomer som vi ikke umiddelbart knytter til synet.

Barnet vil kanskje heller ikke oppleve å ha dårlig syn. Likevel kan leseproblemene være synsrelatert, og derfor er det lurt å starte med en undersøkelse hos en alfaWIZ-optiker.

Hva skjer på en alfaWIZ-undersøkelse?

En alfaWIZ-undersøkelse er grundigere enn en vanlig synsprøve og vil bruke mer tid på å undersøke hvordan øynene jobber på nært hold.

Fylle ut skjema

alfaWIZ-optikeren vil starte med å la deg fylle ut et skjema og stille deg en del spørsmål knyttet til din livssituasjon og helse. Dette fordi slike forhold kan ha betydning for hvordan øynene dine fungerer under lesing. Disse opplysningene vil optikeren selvsagt behandle konfidensielt.

Test av nærsynet

alfaWIZ-optikeren vil deretter gjøre ulike tester for å sjekke nærsynet ditt. Spesielt vil optikeren sjekke samsynet, dvs hvordan øynene dine jobber sammen på nært hold. Optikeren vil også la deg prøve alfaWIZ lesetesten. Du vil da lese noen få linjer mens et kamera registrer øyebevegelsene dine. Bevegelsene blir analysert av et dataprogram, og du vil få se resultatene som på en enkel måte vil vise deg hvordan øynene dine jobber under lesing.

Se forskjell med en gang

Når undersøkelsen er ferdig, vil alfaWIZ-optikeren demonstrere for deg hvordan en eventuell synskorreksjon kan gjøre lesingen bedre for deg. Sannsynligvis vil du se forskjell med en gang. Deretter vil optikeren foreslå en løsning for deg som dere kan diskutere nærmere.

Jente-med-bok-i-parken
Translate »