fbpx

Krystallsyke er en tilstand vi møter stadig oftere. Sett utenfra er det noe som gjør at enkelte er «litt svimle». Men denne tilstanden skal man slett ikke kimse av.


Av: Pål Kolsrud, Optometrist & alfaWIZ grunnlegger


Krystallsyke er en tilstand vi i alfaWIZ Ski og Moss har jobbet med i mange år.  En tilstand vi møter stadig oftere. Men det er først nå vi har fått mer inngående kjennskap til de enorme konsekvensene sykdommen påfører hver enkelt pasient.

Årsaken til denne inngående kjennskapen er at jeg tidlig høsten 2022 fikk konstatert sykdommen. Og har følgelig opplevd «fenomenet» på kroppen.

Hva vet vi om krystallsyke?

Alt for lite, er vel det mest korrekte svaret på det spørsmålet. Jeg prøvde å finne forslag på en definisjon i «Store Norske leksikon» fra 1989. Der sto det absolutt ingenting. Krystallsyke er altså et begrep av nyere dato, eller en problemstilling som er under 35 år gammel. Hvilket gir oss følgende fire muligheter:

  • Det eksisterte ikke
  • Det var et problem man ikke belastet helsevesenet med
  • Det var en del av en annen diagnose
  • Litt svimmelhet må man tåle

Fagmessig commitment

Som optometrist har jeg i over 40 år jobbet med å gi Ski´s befolkning best mulig syn på livet. I tillegg har jeg vært engasjert i å forske på, og utvikle tester og synshjelpemidler til alle de som har synsutfordringer utover det som er vanlig. Det gjelder f.eks. pasienter med nakke- og ryggproblemer, dyslektikere, og pasienter med krystallsyke.

Jeg trodde jeg visste en del om krystallsyke. I dag vet jeg at jeg ikke ante hva dette dreier seg om. Det fant jeg ut rett og slett fordi jeg selv har opplevd denne tilstanden. For alle som ikke har hatt «krystallsyke» vil jeg påstå at de ikke kan tenke seg hvordan det egentlig er.

Min fastlege, som er en oppegående og utmerket allmennpraktiker, spurte om jeg opplevde det som en karuselltur, eller en tur på sjøen. Det er kanskje en forskjell her, et forsøk på å skille forskjellige tilstander fra hverandre. Men ingen av “definisjonene” er i nærheten av hvordan jeg opplevde, og vil beskrive problemene.

Men jeg skjønner hennes spørsmål, og hennes problemstilling. Den var helt lik for meg tidligere. Etter å ha vært utsatt for dette fenomenet, og så forsøke å forklare hvordan det oppleves, innser jeg at dette er veldig vanskelig.

Det nærmeste jeg kan tenke meg, som et bilde,  er å sette hodet mitt på en elektrisk drill, og kjøre denne på max hastighet, bråstoppe, og gjenta prosessen fortløpende.

Men hva er det som skjer når vi får krystallsyke, og hvorfor har «krystallsyke» først dukket opp i nyere tid? Og hva er årsaken til at noen får denne lidelsen?

BPPV – eller “Benign Paroxymal Positional Vertigo”

Krystallsyken var tidligere et fenomen betegnet som benign paroksysmal posisjonsvertigo. Direkte oversatt betyr dette godartet (benign), anfallsvis (paroksysmal), stillingsavhengig (posisjons) svimmelhet (vertigo)
Med andre ord en diagnose/tilstand som for vanlige mennesker er bortimot umulig å forholde seg til.

Og slik har det vært i ca 100 år, før noen fant ut at man skulle gi tilstanden et mer folkelig navn – «Krystallsyke». Hva som skjer med en pasient med denne diagnosen er at pasientene får betydelige anfall av svimmelhet. Årsaken til disse anfallene er fortsatt en utfordring for helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen.

Det er mulig å lese seg til en rekke forklaringsmodeller, uten at det gir eller bidrar til forståelse av en entydig og sikker bakenforliggende årsak. Vi har noen sannsynlige årsaker til at man kan få krystallsyke. Det er:

  • Hodeskade
  • Hjernerystelse
  • Tumor i umiddelbar nærhet av det indre øret.
  • Langvarig sykeleie i samme posisjon.
  • Stress, som også kan være mulig årsak. Dette vil jeg komme litt tilbake til.

Balanse, hva er det, og hvordan virker den?

Det vi vet, er at vår evne til å «holde balansen» styres av tre kjente elementer. Det er balanseorganet i det indre øret. Videre er det synet som forteller oss hvordan vår posisjon er i forhold til omgivelsene, og så er det føleceller som formidler inntrykk fra våre nærmeste omgivelser, som varme, trykk osv.

Når hjernen mottar entydige informasjon fra disse 3, har den kontroll med omgivelsene, men hvis disse signalene avviker fra hverandre får vi problemer med å holde balansen. Dette er noe av det som skjer ved en krystallsyke. Signalene fra indre øret, enten det ene, eller begge, oppfører seg av flere årsaker ikke lenger som normalt, og kommunikasjonen mellom de to viktigste bidragsyterne, nemlig indre øret og syn, gir hjernen forskjellig input. Da får vi problemer.

Erfaringer fra mitt liv som krystallsyk

Her kommer en interessant problemstilling ut ifra min personlige erfaring med krystallsyken. alfaWIZ har gjennom mange år arbeidet med å normalisere øynenes stressnivå i forbindelse med lesing. Dette medfører et behov for spesialkorreksjoner. Dette kan man lese om på vår hjemmeside.

Etter å ha fått krystallsyke ble min egen synsproblematikk radikalt endret. Jeg har selvfølgelig noen alternative brillekorreksjoner. De jeg, av praktiske årsaker har brukt store deler av dagen, før jeg fikk krystallsyken, er mine progressive briller, foruten mine innebriller.

Mine lesebriller har jeg kun brukt ved spesielt utfordrende lesing. Avstandssynet og lesesynet ble i stor grad håndtert av mine progressive briller. Etter krystallsyken, kan jeg se greit på tv med den progressive brillen. Prøver jeg å lese med den, tar det bare noen få minutter før jeg sovner.

Med lesebrillen kan jeg derimot lese lange økter uten å bli sliten. Innebrillen bruker jeg til alt annet. Ved diagnostiseringen av krystallsyke bidrar også synet, dvs. øynenes funksjonalitet i betydelig grad. Man får en slags dirring i bestemte blikkretninger.

Øynene står nærmest og vibrerer. Da opplever man å se uskarpt, og osteopaten eller spesialisten som skal få deg ut av denne tilstanden kan, på bakgrunn av hvordan øynene vibrerer, konstatere hvor i det indre øret din spesifikke krystallproblematikk er. Det betyr alt for hvordan man skal behandle problemet.

Krystallsyke er en tilstand

Økende kunnskap og bevisstgjøring av krystallsyken tyder på at det er en ditto økende problemstilling. At stadig flere pasienter blir diagnostisert grunnet sine plager. Men man sliter fortsatt med å finne en årsak til at såpass mange får tilstanden, uten èn rasjonell forklaring på hvorfor.

Utfra mine personlige erfaringer kan det virke som et belastet synsapparat, som brukes i en situasjon det ikke i utgangspunktet er tiltenkt, kan bidra til å framprovosere denne problemstillingen. Jeg har i hvert fall, som krystallsyk, erfart at bruken av riktig brillekorreksjon til enkelte oppgaver er essensielt for i det hele tatt å kunne utføre disse.

Det vil da også være nærliggende å tro at riktig tilpassete briller kan virke forebyggende på tilstanden. Dette er et prosjekt som jeg sammen med min osteopat jobber med å sette opp for å gjennomføre i løpet av 2023. Så mer informasjon vil dukke opp senere.

alfaWIZ: testing av syn

Ta en online AlfaWiz lesetest

En AlfaWiz lesetest gir deg som leser en mulighet til selv å sjekke om du kan forbedre din leseevne.

Har du spørsmål?

Du finner kanskje noen svar (og spørsmål) på vår FAQ side!

Bestill en time

Våre alfaWIZ optikere er parate til å hjelpe deg. Velg lokasjon, deretter type time i bestillingsskjema.

Translate »