fbpx

Personværnerklæring for alfaWIZ AS

Behandling av personopplysninger i alfaWIZ AS

Når du bruker nettsiden vår, bestiller synstest og/eller er i kontakt med oss av andre årsaker vil alfaWIZ AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er alfaWIZ AS ved daglig leder Pål Kolsrud. Kontaktinformasjonen til alfaWIZ AS er:

Adresse: Idrettsveien 6, 1400 SKI,
Postadresse: Postboks 54, 1401 Ski
E-post: post@alfawiz.no
Telefon: 64 87 46 71
Organisasjonsnr.: 999009670

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss som angitt ovenfor.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Formål: Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet
 • Personopplysninger: Epostadresse
 • Kilde: Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra deg
 • Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å gjennomføre en avtale med den registrerte, GDPR
  artikkel 6, nr. 1 bokstav b.
 • Formål: Gjennomføre synstest gjennom vår nettside
 • Personopplysninger: For å kunne gjennomføre vår synstest må vi ha din epostadresse og vi vil samle inn opplysninger om din lesekapasitet ved å måle lesehastighet og leseforståelse og resultater fra din synstest.
 • Kilde: Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra deg.
 • Behandlingsgrunnlag: Vi behandler disse opplysningene med grunnlag i samtykke fra deg. GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a.
 • Formål: Videreutvikle vår synstest
 • Personopplysninger: For å optimalisere og videreutvikle våre tjenester kan vi bruke aggregerte og/eller anonymiserte opplysninger om deg herunder, resultater fra din synstest.
 • Kilde: Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra deg, men som anonymiseres før videre bruk internt hos oss.
 • Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har en berettiget interesse i å tilby våre kunder en best mulig tjeneste, herunder optimalisere vår synstest basert på aggregerte og anonymiserte opplysninger.
 • Formål: Optimalisering av Tjenesten/ systemutvikling
 • Personopplysninger: Epostadresse
 • Kilde: Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra deg
 • Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å gjennomføre en avtale med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav b.
 • Formål: Kundekontakt
 • Personopplysninger: Når du tar kontakt med oss via mail, telefon e.l. vil vi behandle den kontaktinformasjon som er nødvendig for å besvare henvendelsen, herunder navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
 • Kilde: Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra den registrerte
 • Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å gjennomføre en avtale med den registrerte, og for å ivareta våre berettigede interesser i å følge opp mulige kunder GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav b og f.
  Dersom vi innhenter personopplysninger om deg som et resultat av at du er kunde hos oss kan vi kontakte deg med informasjon om liknende produkter og tjenester (herunder spesialtilbud, rabatter etc.) så lenge du ikke har reservert deg mot slike henvendelser.
 • Formål: Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser
 • Personopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon gitt av søker.
 • Kilde: Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra søker
 • Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å gjennomføre en avtale med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav b.
 • Formål: Leverandørkontakt
 • Personopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant
 • informasjon hos kontaktperson hos leverandør.
 • Kilde: Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra leverandør
 • Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å gjennomføre en avtale med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav b.
 • Formål: Partnerkontakt
 • Personopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon om kontaktperson hos Partnere.
 • Kilde: Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra Partner
 • Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å gjennomføre en avtale med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav b.

2. Informasjonskapsler (Cookies)

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining.

Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

alfaWIZ bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på post@alfawiz.no . Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en epost på post@alfawiz.no eller avmelde deg på vårt nyhetsbrev.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Les mer her

Translate »