Langt hold

Fra naturens side er vi skapt for å se på langt hold. Vi flytter fokus ved å vri på hodet eller å justere blikket med øynene. Når vi ser frett frem, står øynene i hvilestilling hele tiden, og vi vil ikke oppleve dette som slitsomt. Tegningen viser at øynene ser parallelt rett frem på elgen.

Normal leseavstand 30-40 cm

Begge øynene skal da treffe nøyaktig det punktet vi fikserer på. Viljestyrt, sterk muskulatur stiller inn øynene, og deretter overtar den utholdende, men svakere muskulaturen. Figuren viser musklene (pilene) som stiller inn øynene slik at de begge ser «b».

Forflytning og fiksering

For å lese, må vi i tillegg til å fiksere på et punkt, flytte blikket bortover teksten. Vi fikserer på grupper av bokstaver eller helst grupper av ord, hjernen registrerer betydningen og så flytter vi blikket til neste fiksering (blå linjer). Forflytningene går meget fort, og fikseringene kan vare i 200 millisekunder eller mer. En meget nøyaktig og krevende øvelse for øynene våre! Og har man problemer med å fiksere på ett punkt, vil problemene mangedobles når man skal lese en tekst.

Viljestyrt muskulatur

Hvis ikke den utholdende muskulaturen klarer denne jobben perfekt, må den vijestyrte hjelpe til. Dette går greit i en kort periode, men siden disse musklene ikke er så utholdende, blir vi fort slitne og da glir øynene fra hverandre. Figuren viser at musklene (pilene) ikke greier å holde fikseringen på plass og øynene glir ut (rød linjer).

Dansende bokstaver

Når de sterke musklene blir slitne, blir de mindre nøyaktige. Da kan de ta i litt for mye, slik at synslinjene krysser hverandre (rød linjer) og speilvender bokstavene. Du vil da kunne oppleve at bokstavene begynner å «danse» på siden. Plutselig blir en «b» til en «d». Når barn opplever dette, er det ikke rart de synes det er vanskelig å lære å lese!

Vi hjelper deg med synskorreksjon

AlfaWiz-optikeren vil undersøke hvordan øynene dine jobber under lesing og vil avdekke eventuelle problemer med samsynet. Deretter kan AlfaWiz-optikeren hjelpe deg med en synskorreksjon som gjør at øynene dine kan fungere mer naturlig og avslappet på nært hold, spesielt ved lesing.