fbpx
dysleksi-w2048-blue

Det viktigste kjennetegnet på dysleksi er vansker med å lese ord og stave riktig. Dysleksi trenger derfor ikke å ha noe med synet å gjøre. Men leverer ikke øynene informasjonen i teksten slik at hjernen vår kan bearbeide og tolke innholdet har vi et problem.

Derfor er det viktig at øynene gir hjernen optimale arbeidsforhold for den videre bearbeidelsen av innholdet vi skal lese. Vi kan litt forenklet slik at synet leverer informasjon til korttidsminnet i hjernen, som igjen sender det du har bearbeidet godt eller lenge nok, til langtidsminnet.

Hva er dysleksi

Dysleksi betyr direkte oversatt «vansker med ord» og er en diagnose for lese- og skrivevansker. Det er mange teorier om årsaken til problemet dysleksi, hvor en av de mest populære i dag er at lese- og skrivevansker skyldes svikt i det fonologiske systemet. Det betyr hvordan hjernen omformer skriftspråk til lyder.

Forskning og dysleksi

Forskerne som arbeider med dysleksiproblematikken har gjerne en faglig pedagogisk, eller psykologisk bakgrunn. Dette er en gruppe som har ervervet betydelig kompetanse innen problematikken «lese- og skrivevansker». Når de skal gjennomføre en studie, eller et forskningsprosjekt på en gruppe dyslektikere, må de ha kontroll på en del problemstillinger, og en av disse er syn.

Hvis medlemmer av gruppen ikke har tilfredsstillende syn, må man selvfølgelig sørge for at disse korrigeres, da de ellers vil utgjøre en betydelig feilkilde i prosjektet. Alle pasientene som skal delta i lese- og skrivevanskestudien gjennomgår derfor en grundig synsundersøkelse av dyktige optikere. Disse har kompetanse på syn, og øyne.

Syns- og lesevansker

Det beklagelige er imidlertid at deres kompetanse innen syn- og leseproblematikk er svært begrenset. Dette har medført den største feilkilden i forskningen på lese- og skrivevansker. Synsundersøkelsen fokuserer på avstandssynet, og ikke utfordringene vi har ved lengre tids fokusering på avstander mellom 30 og 40 cm.

Hvis utgangspunktet er et leseproblem, holder det ikke å ta en vanlig synsprøve. Dette skyldes at en standard synsprøve først og fremst undersøker hvordan øynene fungerer på ca 6 meter. Da kan man i verste fall ende opp med en lesebrille som forsterker problemene på nært hold i stedet for å være til hjelp!

Hvor vanlig er dysleksi?

Mellom 5 og 20% av befolkningen har diagnosen dysleksi. Våre studier har vist at over halvparten av befolkningen i større eller mindre grad sliter med samsynet på nært hold. Dette kan du lese mer om på siden Hvordan øynene jobber. Hvis det er mistanke om dysleksi, MÅ vi undersøke hvordan øynene fungerer på nært hold. En brillekorreksjon etter en alfaWIZ-utredning, vil i betydelig grad bedre lesekapasiteten. For svært mange kan problemet langt på vei løses med en riktig synskorreksjon!

alfaWIZ vs. vanlig optiker

En alfaWIZ-optiker vil bruke mye mer tid på å undersøke hvordan øynene fungerer, spesielt ved lesing. Våre undersøkelser gjennomføres selvfølgelig også på avstand. Men hvis grunnen til undersøkelsen er at man sliter med dysleksi, må fokuset være kontroll av synet på ca 30-40 cm som er normal leseavstand. alfaWIZ-optikeren har egne nærprøver for dette og vil dessuten la deg ta en lesetest hvor et kamera filmer øynene under lesing. Resultatene blir analysert ved hjelp av et meget komplisert databasert analyseverktøy som kun alfaWIZ-optikere har tilgang til.

Løsning

Etter undersøkelsen vil alfaWIZ-optikeren demonstrere for deg hvordan en synskorreksjon for lesing kan hjelpe deg. Sannsynligvis vil du umiddelbart se en stor forbedring!

Skulle det vise seg at leseproblemene ikke skyldes synet, er det aktuelt å søke hjelp andre steder. alfaWIZ optikeren har god erfaring og kompetanse til å henvise for videre behandling og oppfølgning.

Hvis det dreier seg om barn, vil kommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gjennomføre utredning og foreslå tiltak.

Translate »